Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 20/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LPCX cho anh Cường (O985982983). Ổ cứng được khách hàng mang đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *