Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc hỏng
Rate this post

– Ngày 11/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000BPVT cho Khách hàng(O911171676). Tình trạng đầu đọc hỏng. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *