Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu đọc lỗi
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB, Model: WD5000LPVX cho anh Phương (o1649039690) ngày 21/6/2016. Tình trạng ổ cứng đầu đọc lỗi. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD5000LPVX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *