Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 24/3/2017 phục hồi data cho Thực (O975111244). Ổ cứng Western 500GB model: WD5000BMVW. đầu từ có vấn đề, đãi kém. Data của anh Thực được recover thành công và bàn giao cho khách hàng.

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *