Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ hỏng
Rate this post

– Ngày 04/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Lượng(O1644819415). Ổ không nhận do đầu từ hỏng, đĩa kém. Dữ liệu được lấy lại toàn bộ và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *