Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi
Rate this post

– Ngày 19/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tú(o901797556). Nguyên nhân ổ không nhận. Chúng tôi tiến hành kiểm tra xác định đầu từ lỗi, đĩa kém. Tất cả dữ liệu được khôi phục sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB đầu từ lỗi

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *