Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB Format mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB Format mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB Format mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 06/01/2017 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX  cho anh Sơn(O1626565464). Tình trạng Format ổ, copy đề dữ liệu. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *