Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu đọc
Rate this post

– Ngày 24/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AZLX cho khách hàng (O934268666). Ổ cứng được mang đến trong tình trạng không hoạt động. Qua kiểm xác định hỏng đầu đọc, mặt đĩa kém. Chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *