Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB hỏng đầu từ
Rate this post

– Ngày 30/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tư ở Hải Dương (O3203559900). Khách hàng mang ổ đến trong tình trạng không sử dụng được. Nguyên nhân hỏng đầu đọc. Chúng tôi đã lấy lại 100% dữ liệu cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *