Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ
Rate this post

– Ngày 9/9/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000LMVW cho anh Cường (o963139766). Ổ cứng ổ cứng không hoạt động. Nguyên nhân do ổ cứng bị lỗi đầu từ. Dữ liệu được phục hồi 100% và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *