Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 18/10/16 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tuấn (O944211214).  Khách hàng làm Mất dữ liệu không rõ nguyên nhân. Chúng tôi đã phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *