Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất phân vùng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB mất phân vùng
Rate this post

– Ngày 8/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX cho anh Tuấn (O944211214). Tình trạng ổ bị mất phân vùng. Chúng tôi đã khôi phục lại 100% dữ liệu cho khách hàng sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *