Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB Bad Sector nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB Bad Sector nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB Bad Sector nặng
Rate this post

– Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB model: WD7500BPKX cho chị Nguyệt (o985167228) ngày 12/7/2016. Hiện tượng ổ cứng bị mất định dạng phân vùng E. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị Bad sector. Dữ liệu được phục hồi thành công sau 1 ngày

phục hồi dữ liệu WD7500BPKX

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *