Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB lỗi đầu từ
5 (100%) 1 vote

– Ngày 18/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB model: WD7500BMVW cho Công ty DLT(O982409209). Nguyên nhân ổ không nhận do Lỗi 1/3 đầu từ, đĩa kém. Sau 2 ngày tất cả dữ liệu được khôi phục và bàn giao cho khách hàng.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 750GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *