Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80Gb bad sector nặng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80Gb bad sector nặng
Rate this post

Tình trạng ổ mang tới không truy xuất được dữ liệu. Nguyên nhân do ổ cứng bị bad sector nặng. khách hàng – 0975785062 đã đề nghị phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800AAJS. Đã bàn giao toàn bộ dữ liệu vào ngày 22/04/2016.

Phục hồi dữ liệu WD800AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *