Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 11/11/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800JD cho chị Thủy(O983064926). Ổ không nhận. Nguyên nhân chết cơ, đĩa kém. Ngay trong ngày toàn bộ dữ liệu được lấy lại.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *