Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB chết cơ
Rate this post

– Ngày 15/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB model: WD800AAJS cho chị Thêu (O942621772). Khách mang ổ đến trong tình trạng không nhận. Nguyên nhân do chết cơ, đĩa kém. Sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu được khôi phục.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 80GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *