Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị bad sector
Rate this post

Ổ cứng Western 320Gb model: WD3200BEVT đòi format, qua kiểm tra ổ cứng bị bad sector. Ngày 21/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh  Hùng – 0976557968. Dữ liệu của khách hàng được chúng tôi khôi phục và bàn giao lại sau 1 ngày.

Phục hồi dữ liệu WD3200BEVT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *