Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western bị chết cơ
Rate this post

Hiện tượng ổ cứng không nhận. Nguyên nhân do ổ cứng bị chết cơ. Ngày 14/4/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 1Tb, Model: WD1001FALS. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao cho Anh Lâm – 0975985036.

Phục hồi dữ liệu WD1001FALS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *