Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cháy

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cháy
Rate this post

Anh Lợi – 0904435455 yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng 500GB phương Tây mô hình: WD5000AAKX. Ngày 31/03/2016 was bàn giao toàn bộ dữ liệu cho khách hàng. Hiện tượng ổ cứng đột ngột do not got. Nguyên nhân mạch ổ cứng bị cháy nổ, cơ kêu lọc cọc.

phục hồi dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *