Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Ngày 09/07/2015 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh Thủy – 0978150538. Ổ cứng Western 320Gb (Model: WD3200AAKX) chết cơ. Dữ liệu được cứu thành công và bàn giao cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *