Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western chết cơ
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận do khách hàng đánh đổ case máy tính. Qua kiểm tra xác định ổ cứng bị chết cơ. Ngày 06/04/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western cho anh Cường – 0943190110. Ổ cứng Western 80GB model: WD800AAJS. Chúng tôi đã phục hồi  100% dữ liệu cho khách hàng và bàn giao lại sau  24h làm việc.

Phục hồi dữ liệu WD800AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *