Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi
Rate this post

Chúng tôi đã khôi phục được 100% dữ liệu cho anh Bằng – 0912699629. Ngày 12/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 50GB model: WD5000LPVX. Tình trạng không nhận do đánh rơi laptop. Sau khi tiến hành kiểm tra xác định được ổ cứng bị chết cơ.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western đánh rơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *