Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western đầu từ lỗi

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western đầu từ lỗi
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Ngày 09/01/2016 toàn bộ dữ liệu được bàn giao cho anh Hiệp – 0902248066. Ổ cứng Western 1TB model: WD1003FBYX (WD Re)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *