Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western mang tới trong tình trạng nhìn thấy phân vùng ổ cứng nhưng không truy cập được vào dữ liệu. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng ¼ đầu từ, khách hàng đã đề nghị chúng tôi lấy 4/4 đầu từ. Ngày 23/05/2016 bàn giao toàn bộ dữ liệu đã cứu từ ổ cứng 320Gb, Model: WD3200BEVT cho Anh Dương – 0989983868.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng 1/4 đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *