Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western hỏng 2/8 đầu từ
Rate this post

Ổ cứng  Western dung lượng 2Tb, Model: WD20NMVW được Anh Phong – 0983011081 mang tới trong tình trạng không nhận ổ. Nguyên nhân sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng 2/8 đầu từ. Ngày 13/04/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho khách hàng.

phục hồi dữ liệu WD20NMVW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *