Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western kêu chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western kêu chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu từ ổ cứng Western 80Gb model: WD800JD không nhận, kêu lẹt xẹt. Qua kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Ngày 22/01/2016  sau khi phục hồi thành công thì dữ liệu dữ liệu được bàn giao cho Anh Hưng – 0965860068.

phuc hoi du lieu 22.1.WD800JD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *