Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western kêu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western kêu
Rate this post

Tình trạng ổ cứng không nhận phát ra tiếng kêu nhỏ. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân đầu từ lỗi. Ngày 21/05/2016 phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 500GB model: WD5000AAKX. Anh Thuấn – 0916563605 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công.

Phục hồi dữ liệu WD5000AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *