Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ
Rate this post

Anh Tôn – 0986982447 mang ổ cứng Western dung lượng 2T, Model: WD20EZRX. Khi mang tới khách hàng có mô tả là ổ cứng vẫn sáng đèn nhưng không nhìn thấy  trong windows. Qua kiểm tra nguyên nhân do ổ bị lỗi ¼ đầu từ và khách hàng đã yêu cầu lấy 4/4 đầu từ. Ngày 05/05/2016 Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *