Phục hồi dữ liệu ổ cứng western PC chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western PC chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho khách hàng – 0975946242. Ổ cứng Western (ổ tàu) 250GB model: WD2500AAKX. Ổ cứng chết không nhận. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng chết cơ. Chúng tôi tiến hành phục hồi lại toàn bộ dữ liệu và bàn giao lại cho khách hàng sau 1 ngày.

phục hồi dữ liệu WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *