Phục hồi dữ liệu ổ di động đánh rơi

Phục hồi dữ liệu ổ di động không kêt nối được với máy tính, đánh rơi. Sau khi kiểm tra ổ cứng bị hỏng 1/4 đầu từ. Ngày 16/01/2016 toàn bộ dữ liệu được phục hồi và bàn giao cho Anh Công – 0966507799/ 0985377889. Ổ cứng di động 1Tb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button