Phục hồi dữ liệu ổ gắn ngoài hỏng 1/3 đầu từ

Phục hồi dữ liệu ổ gắn ngoài hỏng 1/3 đầu từ
Rate this post

Phục hồi ổ gắn ngoài Western bị treo không sao chép được dữ liệu. Sau khi xác đinh nguyên nhân ổ cứng bị hỏng 1/3 đầu từ. Chị Vân – 0989098945 đã nhận lại toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi từ ổ cứng Western 500Gb vào ngày 20/01/2016.

phuc hoi du lieu 20.1.Western 500Gb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *