Phục hồi dữ liệu ổ hdd Samsung chết cơ

Phục hồi dữ liệu ổ hdd Samsung chết cơ
Rate this post

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB model: HD161GJ mang tới trong tình trạng ổ cứng bị chết cơ do ngập nước. Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi đã được bàn giao lại cho anh Hòa – 0903222886

Phục hồi dữ liệu HD161GJ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *