Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ Maxtor bị bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ Maxtor bị bad sector

Phục hồi dữ liệu ổ Maxtor bị bad sector
Rate this post

Ngày 12/01/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Maxtor 20G cho Anh Hiếu_0935319318. ổ Maxtor Bad sector, khách yêu cầu format ổ E.

Check Also

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từ

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Samsung 500GB hỏng đầu từRate this post Ngày 13-9-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *