Phục hồi dữ liệu ổ Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

5.0
01

Ngày 17-10-2017 khôi phục dữ liệu ổ cứng cho khách hàng ở Hải Dương SĐT O9890xx399. HDD Desktop Samsung 160GB model: HD161GJ trong tình trạng bị lỗi đầu từ. Sau khi kiểm tra và xác nhận nguyên nhân. Công ty đã khôi phục thành công toàn bộ dữ liệu và bàn giao cho khách hàng.

Samsung 160GB bị lỗi đầu từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button