Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ SamSung bị bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ SamSung bị bad nặng

Phục hồi dữ liệu ổ SamSung bị bad nặng
Rate this post

Ngày 07/01/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Samsung bị bad nặng cho anh Quốc_01678147899. Ổ cứng Samsung 320G. Model: HD322GJ. Ổ bị bad nặng. Hoàn thành trong 01 ngày.

Check Also

ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western Destop 320GB hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *