Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ Samsung hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ Samsung hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 15/05/2013, Phục hồi dữ liệu ổ Samsung thành công cho Anh Thành_0989197198. Ổ cứng Model:  HD162GJ. Ổ cứng Samsung 160G hỏng đầu đọc.

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *