Phục hồi dữ liệu ổ SSD 240GB bị Virus ăn mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ SSD 240GB bị Virus ăn mất dữ liệu
Rate this post

– Ngày 26/10/2016 phục hồi dữ liệu ổ SSD 240GB cho anh Tới (O966103079). Do Virus ăn mất dữ liệu. Ngay trong ngày chúng tôi đã lấy lại toàn bộ dữ liệu cho khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *