Phục hồi dữ liệu ổ Western bị format

Phục hồi dữ liệu ổ Western bị format
Rate this post

Tiếp nhận ổ cứng mang tới trong tình trạng Format nhầm phân vùng :\D. Anh Biển – 0984864868 đã yêu cầu phục hồi dữ liệu ổ cứng Western vào ngày 25/02/2016. Dữ liệu đã thực hiện và bàn giao. Ổ cứng Western 250GB model: WD2500AAKX.

phuc hoi du lieu 25.2.06.WD2500AAKX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *