Phục hồi dữ liệu SSD Kingston 240GB bị mất dữ liệu

Phục hồi dữ liệu SSD Kingston 240GB bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

Ngày 17/6/2017 lấy lại data cho anh Duy (O1692791996). Nguyên nhân SSD Kingston 240GB bị mất dữ liệu do cài windows. Trong ngày tất cả data của khách hàng được phục hồi và bàn giao cho lại cho anh.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *