Phục hồi dữ liệu USB hỏng đã can thiệp

phục hồi dữ liệu USB 32Gb mang tới trong tình trạng không nhận, hỏng đã can thiệp nhưng không thành công. Sau 1 ngày dữ liệu được phục hồi và bàn giao toàn bộ cho khách hàng ở Bắc Ninh – 01674541639.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button