Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính hỏng đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính hỏng đầu đọc
Rate this post

Ngày 09/04/2014 Phục hồi dữ liệu ổ cứng máy tính cho anh Sơn_0912061549. Ổ cứng Model: WD20EARX. Ổ cứng Western 2Tb hỏng đầu đọc

Check Also

6798 ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng di động Western 1TB bị hỏng 1/4 đầu từ5 (100%) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *