Home / KHÁCH HÀNG / Phục hồi HDD Seagate 250Gb chết cơ

Phục hồi HDD Seagate 250Gb chết cơ

Phục hồi HDD Seagate 250Gb chết cơ
Rate this post

Phục hồi HDD Seagate được chuyển phát nhanh tới trong tình trạng ổ cứng không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã thoogn báo cho khách hàng về tình trạng ổ cứng, khách hàng đã đồng ý làm. Ngày 12/01/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng ở Quảng Ngãi – 0917184468. Ổ cứng Seagate 250Gb,

Check Also

7023 ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ

Cứu dữ liệu ổ cứng Western 250Gb hỏng đầu từ5 (100%) 1 vote Ngày 17-11-2017 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *