Phục hồi HDD Seagate 250Gb chết cơ

Phục hồi HDD Seagate 250Gb chết cơ
Rate this post

Phục hồi HDD Seagate được chuyển phát nhanh tới trong tình trạng ổ cứng không nhận, sau khi kiểm tra ổ cứng bị chết cơ. Chúng tôi đã thoogn báo cho khách hàng về tình trạng ổ cứng, khách hàng đã đồng ý làm. Ngày 12/01/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao cho khách hàng ở Quảng Ngãi – 0917184468. Ổ cứng Seagate 250Gb,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *