Phục hồi HDD Toshiba laptop xóa nhầm User

Phục hồi HDD Toshiba laptop xóa nhầm User
Rate this post

Toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi thành công được bàn giao lại cho anh Bộ – 0977507700. Ngày 26/02/2016 khách hàng yêu cầu phục hồi HDD Toshiba laptop model: MK5059GSXP. Tình trạng: mất dữ liệu do nhỡ tay xóa nhầm User trong ổ C. Khách hàng yêu cầu cứu toàn bộ dữ liệu trên Desktop.

phuc hoi du lieu 26.2.06.MK5059GSXP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *