Phục hồi HDD Western chết cơ

Phục hồi HDD Western chết cơ
Rate this post

Phục hồi HDD Western 250GB model: WD2500BEVS mang tới trong tình trạng chết cơ, đã tháo cơ can thiệp nhưng không thành công. Ngày 30/1/2016 toàn bộ dữ liệu sau khi phục hồi được bàn giao lại cho anh Đông – 0973105088.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *