Phục hồi HDD Western laptop black không nhận

Phục hồi HDD Western laptop black không nhận
Rate this post

Ổ cứng laptop Western (Black) model: WD5000BPKT được mang tới trong tình trạng ổ cứng không nhận, phát ra tiếng kêu. Sau khi kiểm tra xác định ổ cứng bị hỏng đầu từ. Ngày 22/02/2016 phục hồi HDD Western laptop cho anh Hưng – 0911083688 và bàn giao đầy đủ dữ liệu.

phu hoi du lieu 22.2.06.WD5000BPKT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *