Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Desktop Western

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng Desktop Western
Rate this post

Phục hồi toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng desktop Western 160GB Model: WD1600AAJS vào ngày 18/02/2016 cho chị Hiền – 0913132055. Hiện tượng ổ cứng hỏng không nhận. Nguyên nhân ổ cứng bị hỏng đầu từ. Toàn bộ dữ liệu được khôi phục và bàn giao lại cho khách hàng.

phuc hoi du lieu 18.2.06.WD1600AAJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *