Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng máy bàn Western

Phục hồi toàn bộ dữ liệu ổ cứng máy bàn Western
Rate this post

Ổ cứng dung lượng 500Gb, Model: WD5000AAKX đưa tới trong tình trạng ổ cứng không nhận trong windows. Sau khi kỹ thuật tiến hành kiểm tra nguyên nhân do ổ cứng do đầu từ lỗi. Khách hàng yêu cầu phục hồi toàn bộ dữ liệu từ ổ cứng máy bàn Western. Chị Thủy – 0903 262 625 đã nhận lại dữ liệu vào ngày 04/02/2106.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *