Recover data HDD samsung 160GB bị hỏng cơ

Recover data HDD samsung 160GB bị hỏng cơ
5 (100%) 3 votes

– Ngày 17/7/2017 Recover data cho khách hàng ở Ninh Bình (O915416262). HDD Samsung 160GB model: HD160JJ được kỹ thuật cuudulieuhdd.com chúng tôi tiếp nhận trong tình trạng ổ cứng bị hỏng cơ. Dữ liệu được recover lại toàn bộ.

recover data-samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *