Recover data HDD Samsung 160GB bị mất dữ liệu

Recover data HDD Samsung 160GB bị mất dữ liệu
5 (100%) 1 vote

– Ngày 28/8/2017 Recover data cho anh Hợi (O977340184). Nguyên nhân HDD Samsung 160Gb model:HM160HI  của anh ổ bị bad nặng, mất dữ liệu không rõ nguyên nhân. Theo yêu cầu của khách hàng, dữ liệu được chúng tôi lấy lại toàn vẹn.

Recover data-Samsung-160GB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *